05 mar 2020 klocka 13.00 - 16.00

Hur kan vi förebygga våld?

Pappfigurer hand i hand

Länsstyrelsen har i uppdrag att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Våld och förtryck är ett hot mot jämställdheten och det kostar samhället stora resurser att hantera konsekvenserna. Den politiska ambitionen är att vi ska arbeta mer våldspreventivt, att hindra att våldet över huvudtaget uppstår. Länsstyrelsen Gävleborg och Sandvikens kommun bjuder in till information och dialog om våldets uttryck och konsekvenser samt hur det kan förebyggas.

Innehåll:
• Lägesbeskrivning – Mäns våld mot kvinnor

• Våldets uttryck och konsekvenser

• Information om universellt våldsförebyggande arbete

• Dialog – samsyn, lokala förutsättningar och ambitioner

Målgrupp: Kommunpolitiker, förvaltningschefer och tjänstepersoner som berörs av frågan i västra Gästrikland.

InbjudanPDF 

 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

VAR: Sandvikens Stadshus (lokal kommunfullmäktige), Odengatan 37, Sandviken

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt