12 mar 2020 klocka 09.30 - 15.00

Koll på dina kostnader ger bättre lönsamhet! 12 mars

Att räkna på verksamhetens produktionskostnader kan ge effekt i plånboken och vare ett bra underlag vid nya investeringar.

 

Under denna kurs lär vi oss om beräkning av produktionskostnader. Vi tittar på hela kedjan från produktion till lagring och räknar maskinkostnader, kostnader för utsäde och gödning samt lagringskostnader.

Kursen avslutat med att deltagarna får en mall för enklare beräkningar med sig hem som de sedan får fylla i till en återträff under hösten där fokus blir gruppdiskussioner utifrån deltagarnas resultat.

Medverkande: Christer Johansson maskinkonsulent på jordbruksverket och Lasse Svensson från Länsstyrelsen.

Tider: (fika 9,30) 10,00-15,00  

VAR: Gävle Slott (en trappa upp)

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri. Finansieras via landsbygdsprogrammet. Lunch intas på egen hand, flera matställen finns i Gävle.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 mar 2020

Anmäl dig


 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att veta hur många deltagare som kommer, kunna skicka bekräftelse på anmälan, kontakta dig i händelse att kursen behöver ställas in samt uppgifter om tex specialkost för att kunna uppfylla alla deltagares behov.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
Så hanterar vi dina person­uppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt