11 feb 2020 klocka 13.00 - 15.30

Välkommen till möte om länsstyrelsens utvecklingsmedel 2020

Utvecklingsmedlen kan sökas för insatser till asylsökande,

nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelserna har möjlighet att bevilja statsbidrag för projekt/insatser/verksamhet
till asylsökande, nyanlända eller ensamkommande barn enligt ersättnings-förordningarna (SFS 2010:1122) § 37 och § 37a samt (SFS 2016:1364) tidiga insatser för asylsökande (TIA).

I början av februari kommer årets utlysning av statsbidragen och Länsstyrelsen Gävleborg vill därför bjuda in till ett informationsmöte kring årets utlysning.
Syftet med mötet är att informera om den nya utlysningen, ta del av pågående insatser, ge tillfälle till dialog om projektidéer/insatser/samarbeten samt gå igenom ansökningsförfarandet.

Tid: 11 februari, kl. 13:00-15:30
Plats: Gävle Slott, sammanträdesrum Sessionssalen

Vi bjuder på fika!

Programpunkter:

  • Information om de olika bidragen
  • Migrationsverket informerar
  • Ansökningsförfarande
  • Exempel på pågående insatser
  • Erfarenhetsutbyte

VAR: Gävle Slott, sammanträdesrum Sessionssalen

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt