19 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Utbildning om Svenska Röda Korsets verksamheter

Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har enligt den internationella humanitära rätten, rätt att efterforska och återupprätta kontakten med dem samt rätt att återförenas med sin kärnfamilj när så är möjligt.

För att säkerställa denna rättighet behöver grupper som kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända migranter kunskap och utbildning. Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Svenska Röda Korset erbjuder därför en utbildning för civilsamhället, gode män till ensamkommande barn, kommunens mottagningshandläggare, lärare inom sfi med flera grupper som möter asylsökande och nyanlända, för att berätta om Röda Korstets verksamheter.

VAR: Gävle Slott, Sessionssalen Hamilton

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 feb 2020

Kontakt