28 jan 2020 klocka 09.30 - 16.00

Konferens inom naturturism - Bollnäs
Tema markfrågor

Är du företagare inom naturturism och vill utveckla din verksamhet? Eller är du nyfiken på att starta ett nytt företag inom naturturism i länet?

Vid denna träff fokuserar vi på markägarfrågor och dagen kommer erbjuda inspirerande föreläsningar varvat med kompetenshöjande workshops.

Per Jobs och Björn Galant är inbjudna att prata under dagen.

Per Jobs berättar om hur han jobbar för ett samarbete med markägare via sina företag Fish your dream och Björk Experience. Han såg potentialen med kustfiske runt Gotland och har sedan utvecklat företaget med ytterligare två destinationer. Per är en uppskattad föreläsare som gjort resan från hobby till framgångsrik företagare inom naturturism.

Björn Galant arbetar på LRF och hans expertområde är äganderätt och allemansrätt. Björn arbetar bla i samarbetsprojektet ”Turism på annans mark” där han varit en av dem som rest runt i landet under 2019 och mött både företagare och markägare vid rundabordssamtal.

Dagen kommer ta upp ämnen så som:

  • Förutsättningar – expansion inom turism.
  • Markfrågor, vikten av avtal.
  • Hur förhåller vi oss till Allemansrätten? Kommersiell verksamhet – andra villkor.

VAR: Scandic Hotel i Bollnäs

KOSTNAD: Föreläsningarna är kostnadsfria men deltagarna faktureras 248 kronor exklusive moms för fika och lunch.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 jan 2020

Anmäl dig


 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att veta hur många deltagare som kommer, kunna fakturera deltagaravgift, kunna skicka bekräftelse på anmälan, kontakta dig i händelse att kursen behöver ställas in samt uppgifter om tex specialkost för att kunna uppfylla alla deltagares behov.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
Så hanterar vi dina person­uppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Konferensen är den andra träffen i en serie av tre inom naturturism för att främja nya jobb och hållbart företagande i Gävleborgs län under 2019/2020. Konferenserna sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Leader Hälsingebygden.

Träff nummer tre är den 17 mars i Järvsö. Där kommer temat att vara kvalitet, prissättning och förväntningar från olika typer av gäster.

Vi vill gärna ha in dina förslag på kompetenshöjande insatser! Vad vill du lära dig mer om? Vad ser du att det finns behov i länet?


EU logga med texten: Europeiska Unionen. Europeiska struktur- och investeringsfonderna.
EU-logotyp Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling: Europa inveserar i landsbygdsområden.
Koncernlogotyp för Region Gävleborg
Logotyp LEADER

Kontakt