03 mar 2020 klocka 13.00 - 16.30

Stöd i att implementera FREDA-bedömningsinstrument

Tulpaner

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge dem rätt skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA-bedömningsinstrument. Länsstyrelsen bjuder därför in till en halvdag då du som chef eller yrkesverksam får stöd i hur du inom din verksamhet kan stödja implementeringen av FREDA.

Utbildningens innehåll: Vad som behövs för ett rättssäkert arbete med våld i nära relationer och implementering av FREDA-bedömningsmetoder. Kunskap om gällande lagstiftning och vad som behövs för en god implementering av FREDA-bedömningsinstrument. Stöd i att ta fram en implementeringsplan.

Målgrupp: Yrkesverksamma och chefer inom socialtjänst med mandat att stödja arbetet med att implementera FREDA i sin verksamhet.

Föreläsare: Arvin Utbildning, Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Utbildningen är kostnadsfri. Utebliven plats utan avbokning debiteras 500 kr. Antalet platser är begränsat och länsstyrelsen förbehåller sig rätten att omfördela platser vid behov.

Inbjudan.PDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

VAR: Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt