27- 28 apr 2020 klocka 09.00 - 16.30

GENOMFÖRS DIGITALT

Att utreda våldsutsatthet och bedöma risk med stöd av FREDA-bedömningsmetoder

Tulpaner

Länsstyrelsen bjuder in till utbildning i FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning.

Utbildningens innehåll: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta vuxna - rättssäkra utredningar, bedömningar och beslut. Bland annat: Vad bör och kan en utredning innehålla? FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsatthet. FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld. Bemötande. Teori varvas med praktiska övningar. Deltagarna kommer att få tal del av autentiska utredningar och case.

Målgrupp: Yrkesverksamma i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna och har i uppgift att utreda eller arbetar behandlande, t.ex. inom socialtjänsten, på skyddat boende eller kvinnojour. Deltagande kräver beslut från chef samt att verksamheten har en implementeringsplan för FREDA-bedömningsinstrumentet.

Hela utbildningen i bedömningsinstrumentet innefattar tre heldagar (inkl. FREDA-kortfrågor den 2 dec 2019). För att få plats till utbildningsdagarna i FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning krävs genomförd utbildning i FREDA-kortfrågor. Vid närvaro under alla tre dagar utfärdas intyg.

Ett krav är även att er verksamhet har en implementeringsplan för FREDA-bedömningsinstrument. Därför erbjuds en halvdagsutbildning i implementering till chefer och yrkesverksamma med mandat att stödja arbetet med att implementera FREDA (Stöd i att implementera FREDA-bedömningsinstrument den 3 mars).

Linn Moser Hällen, Arvin utbildning, håller i samtliga utbildningsdagar. Linn är socionom, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge eventuella allergier, specialkost eller om du är i behov av hjälpmedel så som hörslinga eller ramp. Utbildningen är kostnadsfri. Utebliven plats utan avbokning debiteras 1000 kr. Antalet platser är begränsat och länsstyrelsen förbehåller sig rätten att omfördela platser vid behov.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


VAR: Genomförs digitalt. Inbjudan till plattform kommer via mail.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt