20 feb 2020 klocka 09.30 - 16.00

Växtodling anpassad till ett förändrat klimat/väder 20 feb

Fält med åkerbönor

Ytterligare platser finns! Förlänger anmälan till den 12 februari.

 

Hur kan du säkerställa en skörd även vid extrema väderförhållanden?
2018 var ett år som inleddes med höga vårflöden och övergick till en extremt varm och torr sommar. Hur anpassar vi växtodlingen till ett förändrat klimat och hur skapar vi landskap som står emot extremväder är temat för denna kursdag.

Lars Stark, växtodlingsrådgivare i Västernorrland med lång erfarenhet inom norrländsk växtodling är inbjuden att prata om:

 • Grundläggande odlingsförutsättningar för att bibehålla/förbättra markens förmåga att leverera vatten och växtnäring. Mullhaltens betydelse, kalkning och jordbearbetning.
 • Vattnets rörelse i och ovan mark.
  Växtnäringsförluster i via utlakning och erosion, olika jordars förmåga att leverera vatten, växtens vattenomsättning.

 • Växtodlingsteknik.
  Jordbearbetning, växtnäring, såbäddsberedning och beräkning av växtnäringsbehov.

 • Klimatförändringar
  Vad säger forskningen, klimatgaser, vilka är de och hur kan du påverka växtodlingen.
  Hur kan det påverka val av grödor, sorter i framtiden.
  Jordbearbetning, etableringstidpunkter och skördetider.

VAR: Bollnäs Folkhögskola

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri. Fika och lunch kan du köpa på plats i folkhögskolans cafeteria.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig


 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig lämnar du personuppgifter till länsstyrelsen. Vi behöver uppgifterna för att veta hur många deltagare som kommer, kunna skicka bekräftelse på anmälan, kontakta dig i händelse att kursen behöver ställas in samt uppgifter om tex specialkost för att kunna uppfylla alla deltagares behov.

Länsstyrelsen rapporterar också in anmälningsuppgifter i form av namn och personnummer till Jordbruksverkets elektroniska system. Vi gör detta för att redovisa vilka som tagit del av aktiviteter som finansieras av EU-medel vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Efter att uppgifterna har redovisats till jordbruksverket raderas uppgifterna hos länsstyrelsen.

Om du vill veta hur Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan, kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
Så hanterar vi dina person­uppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktiviteten finansieras av EU genom landsbyggdsprogrammet 2014-2020

Kontakt