Så styrs Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelsens chef är landshövdingen som ensam har ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sin sida har han ett rådgivande organ, ett insynsråd, som består av åtta ledamöter som utses av regeringen.

 • Per Bill, Landshövding (ordföranden)
 • Hanna Bruce, VD, Växbo Lin
 • Bengt Kjellson, f.d. generaldirektör, Lantmäteriet
 • Maj-Britt Johansson, f.d. rektor, Högskolan i Gävle
 • Gabriella Persson-Turdell, områdeschef, arbetsförmedlingen
 • Raimo Pärssinen, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Lotta Zetterlund, ombudsman, LRF
 • Mehrdad Nesaei, företagare
 • Inger Källgren Sawela, f.d. kommunstyrelsens ordförande, Gävle kommun

Vår organisation

Organisationsschema för Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat:

 • Länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Hela förordningen i Notisumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Kontakt