Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

  • 300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

  • Starta utan befintlig verksamhet
  • Ta över befintlig verksamhet

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Inkomst från egna företaget
  • Utbildning inom de gröna
  • Erfarenhet inom de gröna
  • Erfarenhet utanför de gröna

Detaljerad poängfördelning för stödet


Startstöd 2023-2027

Startstöd

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig

poäng

Effektiva arbetsmetoder

1

60

Lönsamt företagande

1

180

Inkomst från företaget

1

110

Utbildning inom de gröna

2

250

Utbildning utanför de gröna

2

40

Erfarenhet inom de gröna

2

130

Erfarenhet utanför de gröna

2

90

Plan för fortbildning

1

40

Arbetsledande ställning

1


Starta utan befintlig verksamhet

1

50

Ta över befintlig verksamhet

2

50

Ta över befintlig verksamhet

1


Samisk kunskap

1


Rennäringsföretag

1


Samiska näringar

1


Prioriterat geografisk område

1


Heltidsarbete

1


Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler startstöd 2023 Pdf, 274.2 kB.

Utlysning

3 januari - 31 augusti 2023 med budget 1 800 000 kr

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 januari – 31 augusti 2024

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss