Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Samtliga stödinriktningar inom Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har 300 poäng som minimipoäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

 • Prioriterad bransch

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Djurstallar eller inhysningssystem

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Djurstallar eller inhysningssystem

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig

poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

160

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

180

Ökad marknadsanpassning

1

80

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1

50

Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler stallar 2023 Pdf, 299.4 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet
 • Ökad Marknadsanpassning

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för ökad konkurrenskraft -Växthus och odlingstunnlar

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Växthus och odlingstunnlar

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga
poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

110

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

180

Ökad markandsanpassning

1

180

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1


Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler växthus 2023 Pdf, 295.5 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

 • Prioriterad bransch

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Torkning och lagring efter skörd

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Torkning och lagring efter skörd

 Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

 8

280

Lönsamt företag

 5

150

Lönsam investering

 1

110

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

180

Ökad marknadsanpassning

1

80

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1

100

 Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler torkning 2023 Pdf, 294.6 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Ny teknik

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Ny teknik

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

160

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

230

Ökad marknadsanpassning

1

80

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1


Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler ny teknik 2023 Pdf, 300.8 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Minskad ammoniakavgång

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Minskad ammoniakavgång

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Investeringsalternativ

1

250

Minskad ammoniakavgång

10

750

Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler ammoniak 2023 Pdf, 259 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Täckdikning

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Täckdikning

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280

Lönsamt företag

5

150

Lönsam investering

1

210

Behov av stöd

1

100

Minskad sårbarhet

1

180

Ökad marknadsanpassning

1

80

Geografiskt område

1


Prioriterad bransch

1


Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler täckdikning 2023 Pdf, 294.6 kB.

Utlysning

Täckdikning

 • 1 juli – 30 november 2023

Ansökningsomgångar

Gemensamt för Djurstallar eller inhysningssystem, Växthus och odlingstunnlar, Torkning och lagring efter skörd, Ny teknik och Minskad ammoniakavgång:

 • Ansökningsomgång 3: 1 augusti – 31 december 2023.

Kommande ansökningsomgångar

Inga fler ansökningsomgångar under 2023.

Avslutade ansökningsomgångar

 • Ansökningsomgång 2: 1 april – 31 juli 2023 med budget 7 000 000.
 • Ansökningsomgång 1: 3 januari – 31 mars 2023 med budget 12 000 000 kronor.
 • Täckdikning: 3 januari – 31 mars 2023 med budget 1 000 000 kronor.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga kommande utlysningar

Stödspecifika bilagor

En ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft ska, beroende på vad ansökan avser, innehålla följande bilagor:

 1. De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas behöver vi årsbokslut för både ditt företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag så kan du skicka in tidigare ägares bokslut alternativt ditt företags öppningsbalansräkning.
 2. Beräkning av investeringens lönsamhet.
  Beräkningsmall för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 3. Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 4. Budgetmall.
  Budgetmall - företagsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 5. Beräkningsmall för enhetskostnad eller motsvarande uppgifter, i de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad.
  Beräkningsmall för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar (Strategisk plan 2023–2027) , Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 6. Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 7. Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad samt en situationsplan.
 8. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 9. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.
 10. Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss