Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Samtliga stödinriktningar inom Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har 300 poäng som minimipoäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

 • Prioriterad bransch

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Djurstallar eller inhysningssystem

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Djurstallar eller inhysningssystem

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma
1000Fastlagd poängsumma
800

Fördelningsbar poängpott
200Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Fördelningsbar poäng

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

8

280


280

Lönsamt företag

5

150


150

Lönsam investering

1

110

50

160

Behov av stöd

1

100


100

Minskad sårbarhet

1

80

100

180

Ökad marknadsanpassning

1

80


80

Geografiskt område

1
Prioriterad bransch

1


50

50

Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler stallar 2023 Pdf, 299.4 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet
 • Ökad Marknadsanpassning

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft -Växthus och odlingstunnlar

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Växthus och odlingstunnlar

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma

1000


Fastlagd poängsumma

800

Fördelningsbar poängpott

800Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280


280

Lönsamt företag

5

150


150

Lönsam investering

1

110


110

Behov av stöd

1

100


100

Minskad sårbarhet

1

80

100

180

Ökad markandsanpassning

1

80

100

180

Geografiskt område

1
Prioriterad bransch

1
Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler växthus 2023 Pdf, 295.5 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

 • Prioriterad bransch

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Torkning och lagring efter skörd

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Torkning och lagring efter skörd

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma
1000


Fastlagd poängsumma 800

Fördelningsbar
poängpott 800


 Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

 8

280


280

Lönsamt företag

 5

150


150

Lönsam investering

 1

110


110

Behov av stöd

1

100


100

Minskad sårbarhet

1

80

100

180

Ökad marknadsanpassning

1

80


80

Geografiskt område

1
Prioriterad bransch

1


100

100

 Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler torkning 2023 Pdf, 294.6 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Ny teknik

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Ny teknik

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma 800


Fastlagd poängsumma 800

Fördelningsbar poängpott 200


Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280


280

Lönsamt företag

5

150


150

Lönsam investering

1

110

50

160

Behov av stöd

1

100


100

Minskad sårbarhet

1

80

150

230

Ökad marknadsanpassning

1

80


80

Geografiskt område

1
Prioriterad bransch

1
Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler ny teknik 2023 Pdf, 300.8 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Minskad ammoniakavgång

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Minskad ammoniakavgång

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total
poängsumma 1000


Fastlagd
poängsumma 1000

Fördelningsbar
poängpott 0


Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Investeringsalternativ

1

250


250

Minskad ammoniakavgång

10

750


750

Summa


1000

0

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler ammoniak 2023 Pdf, 259 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft - Täckdikning

Investeringstöd för ökad konkurrenskraft
- Täckdikning

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma 1000


Fastlagd poängsumma 800

Fördelningsbar
poängpott 200


Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

280


280

Lönsamt företag

5

150


150

Lönsam investering

1

110

100

210

Behov av stöd

1

100


100

Minskad sårbarhet

1

80

100

180

Ökad marknadsanpassning

1

80


80

Geografiskt område

1
Prioriterad bransch

1
Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler täckdikning 2023 Pdf, 294.6 kB.

Utlysning

Täckdikning

3 januari – 31 mars 2023 med budget 1 000 000 kronor.

Ansökningsomgångar

Gemensamt för Djurstallar eller inhysningssystem, Växthus och odlingstunnlar, Torkning och lagring efter skörd, Ny teknik och Minskad ammoniakavgång:

 • Ansökningsomgång 1: 3 januari – 31 mars 2023 med budget 12 000 000 kronor.

Kommande ansökningsomgångar

Gemensamt för Djurstallar eller inhysningssystem, Växthus och odlingstunnlar, Torkning och lagring efter skörd, Ny teknik och Minskad ammoniakavgång:

 • Ansökningsomgång 2: 1 april – 31 juli 2023
 • Ansökningsomgång 3: 1 augusti – 31 december 2023

Kommande utlysningar

Täckdikning

Preliminärt 1 juli – 30 november 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt