Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

  • 300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Lönsam investering
  • Ökad sysselsättning
  • Ökad digitalisering

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Investeringstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma

1000


Fastlagd poängsumma

600

Fördelningsbar poängpott

400


Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Fördelningsbar poäng

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

4

120


120

Lönsamt företag

1

50


50

Lönsam investering

1

100

100

200

Behov av stöd

1

100


100

Ökad sysselsättning

3

150

100

250

Nystartat företag

1

50


50

Ökad digitalisering

1

30

200

230

Prioriterat område

1
Summa


600

400

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler diversifiering 2023 Pdf, 251.4 kB.

Utlysning

3 januari – 31 augusti 2023 med budget 1 600 000 kronor.

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 januari – 31 augusti 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt