Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

  • 300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Lönsam investering
  • Ökad sysselsättning
  • Ökad digitalisering

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Investeringstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig

poäng

Ökad lönsamhet

4

120

Lönsamt företag

1

50

Lönsam investering

1

200

Behov av stöd

1

100

Ökad sysselsättning

3

250

Nystartat företag

1

50

Ökad digitalisering

1

230

Prioriterat område

1


Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler diversifiering 2023 Pdf, 251.4 kB.

Utlysning

3 januari – 31 augusti 2023 med budget 1 600 000 kronor.

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 januari – 31 augusti 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss