Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stödet går inte längre att söka hos Länsstyrelsen

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning. Du kan söka liknande stöd för bredbandsutbyggnad hos Post- och telestyrelsen.

Bredbandsstöd på Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning

Du som har beviljats stöd kan ansöka om slututbetalning. Det går bara att göra först när du har fått ditt beslut, din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

I den regionala handlingsplanen heter stödet "Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 inom fokusområde 6c)".

Vänligen kontakta kontaktpersonen för stödet eller skicka en begäran till gavleborg@lansstyrelsen.se om du vill läsa den regionala handlingsplanen.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Offentligt samråd 

Här publicerar vi kartor över ansökningar som sökt ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad. Samrådet görs för att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmsta tre åren.

Observera att de ansökningar som kommer att presenteras här ännu inte är beslutade och heller inte garanterade att få stöd.

Bollnäs

Inga aktuella ansökningar

Gävle

Inga aktuella ansökningar

Hudiksvall

Inga aktuella ansökningar

Ljusdal

Inga aktuella ansökningar

Nordanstig

Inga aktuella ansökningar

Ockelbo

Inga aktuella ansökningar

Ovanåker

Inga aktuella ansökningar

Sandviken

Inga aktuella ansökningar

Söderhamn

Inga aktuella ansökningar

Kontakt