Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

Ansökningsstopp

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Sista dagen att ansöka om stöd är den 7 juli 2020. Ansökningar som kommer in efter 7 juli 2020 kommer att avslås.

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021.

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Regeringen har med anledning av att covid-19-pandemin kan ha försenat solcellsprojekten beslutat ge länsstyrelserna möjlighet att från och med den 30 juni 2020 förlänga tiden för genomförande. Sista möjliga datum för slutförande blir den 30 juni 2021.

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat.

Mer information i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast den 30 november 2019.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I mitten av juni 2020 är det totalt i landet 16 000 ansökningar i kön.

Bedömningen är att det senare under året kommer att finnas pengar till de ansökningar som lämnades till Länsstyrelsen under 2019. Hur det blir för de ansökningar som kommit in under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-06-25

Ansök om stöd

Sista ansökningsdag för solcellsstödet är 7 juli 2020

En ansökan om stöd till solceller ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 7 juli.

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Är du privatperson och ska söka stöd?

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänst. Du får en bekräftelse från systemet när din ansökan har mottagits av Länsstyrelsen.

Ska du ansöka åt en organisation, en myndighet eller ett företag och har tänkt använda Boverkets fullmaktsregister?

För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket. När det gäller solcellsstödet är det nu för sent att ansöka om att läggas in Boverkets fullmaktsregister. Detta eftersom Boverket inte kan garantera att de hinner registrera er fullmakt innan sista ansökningsdag. Är du redan inlagd i fullmaktsregistret kan du ansöka via e-tjänsten. Om du inte är inlagd i fullmaktsregistret behöver du göra ansökan om solcellsstöd på pappersblankett och skicka in denna per brev eller via e-post till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Denna ansökan måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 7 juli.

Ansökningsblankett hos Energimyndigheten länk till annan webbplats

Ansök med blankett som skrivs ut - till Länsstyrelsen Gävleborg

  1. Hämta ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Energimyndighetens webbplats.
  2. Fyll i, skriv ut och skriv under.
  3. Skicka din ansökan till:
    Länsstyrelsen Gävleborg
    801 70 Gävle

Vem svarar på frågor?

  • Länsstyrelsen Gävleborg hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur den ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd. E-posta i första hand din fråga till gavleborg@lansstyrelsen.se - ange att det gäller solcellstöd och uppge ärendenummer eller fastighetsbeteckning om det gäller en redan inskickad ansökan.
  • Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och stöd.
  • Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge information om föreskrifter och fördelning av medel samt tillhandahåller statistik över solcellsstödet.

Kontakt