Livsmedel

Länsstyrelsen registrerar och kontrollerar livsmedelsproducenter, samt arbetar för att den svenska livsmedelsstrategin ska få genomslag i länet.

Livsmedelsproduktion

Är du primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå? Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen. Det är även vi som granskar din verksamhet.

Livsmedelsstrategin

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Kontakt