Foderförmedling

Ko som betar

Det råder foderbrist i länet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder. Vi förmedlar därför kontakter mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Varför förmedlar vi kontakter för
outnyttjade fodermarker?

Den mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll.

Foderbristen riskerar även att leda till ett djurvälfärdsproblem.

Vi vill med denna förmedling underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att sköra för foder till sina djur. I många fall putsas dessa marker endast av, med denna förmedling hoppas vi kunna medverka till att alla tjänar på det genom att djurhållare får tag på mer foder och markägare slipper anlita någon att putsa markerna för att hålla dem fina.

Inom foderområdet är det ett strikt producentansvar som gäller. Den som upplåter mark ansvarar för att den är lämplig ur fodersynpunkt, alternativt att kan ansvaret föras över på djurägaren genom ett skriftligt avtal.

Alla som upplåter mark och/eller ger bort eller säljer foder ska vara registrerade som foderföretagare. Den som upplåter mark till en djurägare ska anmäla detta till Jordbruksverket. Djurägare får endast använda foder från en registrerad foderanläggning. Även transport av foder ska anmälas till Jordbruksverket.

Mer information om vad som gäller finns på Jordbruksverkets hemsida.

Regler för upplåtelse av mark för foder - Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Markägare som vill upplåta fodermarker

 

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Vanessa Woxblom

rambofargo@gmail.com

0730215018

Harmånger


Lennart Sjöberg

brodernasjoberg@gmail.com

070-669 01 27

Hamrånge, Ockelbo, Ljusne


Mikael Vallström

mikael.vallstrom@hufb.se

0270-42 61 41

Söderala, Myskje

Åker, 1 ha

Björn-Ole Petersson

bjorn-ole.petersson@telia.com

070-209 73 67 eller 0270-28 53 94

Mobodarne 4;15, Söderhamns kommun

Åkrar i träda, ca 4 ha

Anette Malmgren

dali8ster@gmail.com

073-082 42 65

Ramsjö

Åker och betesmark, lite sly, 2-3 ha

Åsa Lorestig

axmarasa@hotmail.com

070-731 11 90

Gävle (Axmarby)

Åker, ej odlad,

ca en halv hektar, tillsyn för vatten finns, men man sätter upp stängsel själv.

Robert Hietanen

Robert.hietanen.1963@gmail.com

076-847 14 41

Ljusne/Storberget

Gammal betesmark

Ca 1ha

C-G Jutterström

cg@ktltjanst.se

070-5759288

Ramsjö

1,5-2 Ha

Åkermark

Patrik Wängman

patrikwengman@gmail.com

076-776 61 30

Järvsö, 20 ha

(Betesmark,åker)

Skogsbeten

Henrik Steiner

henrik@longvalley.se

070-747 12 99

Taxinge/Nykvarn

25 ha

Betesmark

Har marker för bete till kor, får, hästar. stängslat och klart.

Annelie Samuelsson

annelie.samuelsson@

regiongavleborg.se

070-665 53 03

Storby, Idenor, Hudiksvall

600 kvm

Betesmark

Stina Altberg

0271.21416@telia.com

070-336 84 17, 070-545 62 32

Roteberg, Edsbyn

Ingen stor yta, men bete för någon häst eller får, egen brunn med vatten finns i närheten.

Bete
(betesmark, åker)

Wylliam Husson

husson@laposte.net

070-378 66 11

 

Mobodarne, Söderhamn

1,5 ha

Åker

Per Borvall

lailaper@hotmail.se

Fjälle Bollnäs
2 ha

Åker

Kristin

kristin.frisk@live.se
076-146 50 94

20 minuter norr om hudiksvall
Knappt 1 ha

Åker/täkt

Kerstin Häggblom

kerstinhaggblom@hotmail.se

Fränö, Forsa, hudiksvall
3 ha

Betesmark med bäck och träddungar.

Christer Samuelsson

christer-samuelsson@telia.com
070-301 77 00

Tjärnmyra, Delsbo

Ca 1,5 ha

Betesmark/åker

Jeanette och Rich Schreiner

annajeanette@gmail.com

Näsviken
Knappt 1 ha

Äng/betesmark

Birgitta Jansson

jansson.graasen@gmail.com
026-380 72, 073-654 25 95

Grååsen, Gävle kommun
Ca 1-1,5 ha

Tre åkrar
Delvis putsad tidigare i år, före midsommar.

Hans-Erik Jacobsson

sandra_olhem1@hotmail.com
073-053 35 48

Asta, Söderala
Ca 1,5 ha

Åker, som inte blivit slagen i fjol.

Lilian Stexgård

stexgard@gmail.com
073-181 00 04

Eskön, norr om Gävle
1 ha

Bete, ostängslat

Rut Berglund

tkober.in@telia.com
070-300 19 14

Axmar, norr om Gävle

2 ha

 

Skogsbete. Långbladigt gräs, svårslaget pga tuvor. Vattenförande bäck.

Peter Johansson

potbobackens@hotmail.com
073-094 69 16

Ockelbo

Höåkrar

Emilia Österberg

emiliaosterberg@gmail.com
076-277 34 44

Hansebodarna 115 Glugg
3-4 ha

Betesmark

Peter Hall

peter.hall@xyleminc.com
076-815 28 73

Vallsta
Ca 0,3 ha

Liten areal, har tidigare skördats av lokala djurhållare.

Tom Sthålberg

molinsgatan@hotmail.com

070-321 53 94

Färila

1ha

Åker

Johan Hamberg

Johan.hamberg@live.se

073-553 74 66

Alfta

0.7 ha

0.5 ha som inte är rörd på 10 år. 0.2 ha med viltstängsel på tre sidor.

Lotta Rudberg

lottarudberg@hoymmail.com
070-608 48 24

Söderhamn

1ha

En åker/äng 1 ha som inte slagits på några år.

Elisabeth Karlsson

ingehansson@outlook.com

070-264 33 47

Andersviksberg, Malungs socken

3000 kvm ca

Sluttande linda, med sly och gräs.

Björn-Ole Petersson

bjorn-ole.petersson@telia.com

070-209 73 67, 0270-285 394

Mobodarne4:15

Söderhamns kommun ca 4ha

Åkrar i träda

Anette Malmggren

dali8ster@gmail.com

073-082 42 65

Ramsjö

2-3 ha

åkrar och betesmark, lite sly

Ronny Olsson

070-663 11 97

Boda Järvsö

Skulltorkat hö, 10-12 år gammalt, ca 5 ton.

Tanya Taivassalo

tanya4_955@hotmail.com
070-327 04 23

Edstuga/Bollnäs
1 ha

Betesmark/åker

Anders Thoren

thorenanders@icloud.com
070-468 22 40

Enånger

8000 kvm

Äng och hög gräsmatta.

Traktorväg finns, tillträde genast.


Anmäl intresse för att upplåta fodermarker

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.
Djurhållare i behov av fodermarker att skörda

Djurhållare

Kontaktuppgifter

Geografiskt område

Anders Forsbäck

anders.forsback@helsingenet.com

070-3737060

Ockelbo med omnejd.

Mest intresserad av slåttervall.

Johannes

kampjohan85@gmail.com

070-2591661

Karlholmsbruk

Hans Jonpers

hans.jonpers@gmail.com
070-6680609

Alfta, Edsbyn

Krister Oskarsson

kimeriksson62@hotmail.se
073-0718958

GammelHomna, Woxna, Edsbyn

Peter Weider

westsundgard@telia.com
070-9801624

Hudiksvall
Behovet är ca 45 rundbal hösilage och 10 bal halm till får.

Lotta Rudberg

lottarudberg@hoymmail.com
070-6084824

Söderhamn

En åker/äng 1 ha som inte slagits på några år.

Carina lundgren

dressyrhoppet@hotmail.com

0705125398

Jkpglän, älvsborg, Ulricehamn Bollebygdområdet.
Finns i Vetlanda /Eksjö om det ev finns möjlighet att låna traktor och slåttermaskin av ev bonde eller i närheten . Alla strån är värdefulla.


Anders Larsson

anders.larsson@ektv.nu

070-2320762

Ängelholm, bor i Tåstarp.
Är mjölkbonde med 150 djur i varierande åldrar. Allt av intresse.

Johan Färnstrand

smens@telia.com
070-5946593

Österfärnebo
Mjölkkor

Lennart Näslund

lennart.naslund@helsingenet.com
070-6673302

Tönsen/Kilafors
Bollnäs kommun

Rickard Svensson

rickard.svensson@babbygg.se
0730-594306

Laholm/Ängelholm

Lars och Pia

piacederblad@hotmail.com
070-4058334

Söderhamn

Vanessa Woxblomrambofargo@gmail.com

0730215018

Harmånger

Stefan Sundvall

stefan.sundvall@helsingenet.com

070 43 67 251

alfta-arbrå

Lennart Sjöberg

brodernasjoberg@gmail.com

0706690127

Hamrånge Ockelbo Ljusne

Per Westerberg

per.hanses@gmail.com
070-6877460

Hudiksvall
 

Anmäl intresse för att hitta mark att skörda

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurhållare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.


 • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?
 • Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje/fjärde skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.
 • Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via www.proteintipset.se som för samman köpare och säljare av foder.
 • Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.
 • Dispenser för skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar, mejla in din begäran om att skörda din slåtteräng eller om du behöver tillskottsutfodra i betesmarken. jordbrukarstod.gavleborg@lansstyrelsen.se
 • Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda skyddszoner har getts tidigare i sommar.
 • Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida under rubriken "Torka och foderbrist".
 • LRF tipsar om hur vi kan samarbeta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • LRF - Nio punkter som man måste ha koll på som djurhållare men även som privatperson.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Om du ska transportera dina djur till andra betesmarker se till att transporten är godkänd för djurslaget. Information om godkända transportörer kan fås hos länsstyrelsen.
 • Utnyttja all mark till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år.
 • Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en andra skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.
 • Se upp för giftiga växter! Inventera trädor innan skörd och gå igenom okända betesmarker innan djuren släpps på betet.
 • Hör av dig till foderförsäljarna i god tid om du ska köpa foder. De kan ha kölistor. Sök på köp och sälj sidor på internet.
 • Det finns möjlighet att söka individuell dispens hos Jordbruksverket för dem som har ekologiska gårdar för att få använda konventionellt foder.

Kontakt