04 dec 2019 klocka 09.00 - 15.30

Luftdagen 4 december 2019

Foto: Mostphotos

Syftet med dagen är att öka kunskapen om luftföroreningars orsak och dess konsekvenser, samt att bidra med verktyg för att lyckas stävja dem.

Vi blandar föreläsningar och workshops. Fokuset kommer att vara på luftföroreningar, men frågan kommer också angripas ur ett mer generellt perspektiv som kan vara användbara vid arbete med andra miljö- och klimatfrågor.

Målgrupp
Tjänstepersoner och beslutsfattare i Gävleborgs län.

Program

09.00 Landshövding Per Bill hälsar välkomna

09.15 Vad kan arbets- och miljömedicin erbjuda Gävleborg?
Martin Tondel, överläkare, Arbets- och miljömedicin Uppsala universitet

09.30 Smutsig luft - största miljörelaterade hälsorisken i världen.
Vilka är de främsta orsakerna och största hälsoriskerna i Sverige?
Christer Johansson, SLB Analys/ACES

10.15
Fika

10.45 Inspirationsföreläsning om nudging
– Hur förmår man människor att ändra sitt beteende?
Kajsa Lindström, tjänstedesigner, författare till boken ”nudging i praktiken ”
och medgrundare av Beteendelabbet.

11.15 Lunch

12.15 Workshop

13.15 Östra Sveriges Luftvårsförbund
- Hur vi jobbar för att lyfta frågan om bra luftkvalité
Frida Eik, Östra Sveriges Luftvårdsförbund

13.35 Fika

14.00 Samverkanskompetens och känsla av sammanhang för Agenda 2030
Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare Region Dalarna och Evelina Hilmersson, samverkansledare Region Dalarna

15.30 Slut

Lunch och fika ingår.

Begränsat antal platser.

________________________________________________________

För mer information:
Stella Vallgårda
Enheten för miljö
E-post: stella.vallgarda@lansstyrelsen.se
Tel: 010-225 13 31
________________________________________________________

VAR: Gävle slott, Kansligatan 2 Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt