15- 17 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Barnrättsdagar 2019

Barn som rättighetsbärare

– Stärkt samverkan och delaktighet för barns bästa

Barn som springer

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen och Region Gävleborg bjuder in till tre kunskapsdagar om barns rättigheter, samverkan och delaktighet.


Dag 1, tisdagen den 15 oktober

Målgrupp: Ledning/styrning och politiker som berörs av att barnkonventionen blir svensk lag.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om olika verksamheters ansvar för att barnkonventionen ska efterlevas och omsättas i praktiken.


Dag 2, onsdagen den 16 oktober

Målgrupp: Yrkesverksamma som berörs av att barnkonventionen blir svensk lag.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur barnkonventionen ska efterlevas och omsättas i praktiken.


Dag 3, den 17 oktober

Målgrupp: Yrkesverksamma som berörs av att barnkonventionen blir svensk lag.

Praktiska exempel och valbara seminarier om delaktighet, barnsyn och samverkan.


Detaljerat program i inbjudanPDF.


Anmälan är bindande men kan överlåtas. Utebliven plats utan avbokning debiteras 1000 kr. Antalet platser är begränsat och länsstyrelsen förbehåller sig rätten att omfördela platser vid behov.


Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


VAR: Clarion Winn Gävle, Citykonferensen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 okt 2019

VAR: Citykonferensen, Norra Slottsgatan 6 Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 okt 2019

Kontakt