09 nov 2018 klocka 09.30 - 15.00

Processdag - hedersrelaterat förtryck och våld

Den 28 augusti beslutades att Gävleborgs län ska utgöra en av fyra pilotlän som ska stödja utvecklingen av resurscentra för barn och vuxna mellan 13–26 år som är utsatta, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för denna pilotverksamhet bjuder Länsstyrelsen in till en processdag med fokus på hur hedersförtryck och våld kan upptäckas och risken för utsatthet bedömas.

Denna fördjupningsdag kommer att innehålla informativa pass, dels om Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett bedömningsstöd för socialtjänst och hälsa- och sjukvården för att upptäcka och bedöma risken för hedersrelaterat våld och förtryck, och dels om deras uppdrag att stötta verksamheter i att följa upp sitt arbete systematiskt.

Deltagarna kommer också att få konkret stöd i hur de kan inventera riskfaktorer för hedersförtryck och våld utifrån olika faktorer som TRIS har tagit fram.

Dagen kommer att vara processbetonad i syfte att tillvarata deltagagande verksamheters erfarenheter av att arbeta med att upptäcka och bedöma hedersförtryck och våld och att för att inventera vilket stöd länets verksamheter behöver för att utveckla detta arbete.

Föreläsare är Mariet Ghadimi, forskare på Stockholms universitet och grundare av TRIS (tjejers rätt i samhället). Jenny Nybom, Mariana Dufort och Hanne Martinek, forskare från Socialstyrelsen.

Målgrupp: All personal som i sitt arbete kan komma i kontakt med frågor som rör hedersförtryck och våld, exempelvis inom skola, socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård, migrationsverk och ideella verksamheter.

VAR: CFL Söderhamn, S Järnvägsgatan 7

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 nov 2018

Kontakt