08 nov 2018 klocka 08.30 - 16.00

Tobaksfria barn och unga

Ungdomar

Välkommen till en dag som gör skillnad!
Barns rätt och möjligheter till en tobaksfri uppväxt är beroende av vuxenvärldens insikter och ansvarstagande. Det handlar om lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning. Om samverkan, tillgång till tobaksavvänjning och evidensbaserade metoder för att förebygga tobaksbruk. 

Alla har en viktig roll och behövs i det tobaksförebyggande arbetet!

Under dagen får du från din arena – från ditt perspektiv – i ditt dagliga arbete som politiker, tjänsteman, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksam inom ideella sektorn, förälder och människa KUNSKAP, INSPIRATION och VERKTYG för att kunna göra skillnad. Vi erbjuder även ett informationsmöte om lagstiftning och verktyg som stöd i ditt arbete som politiker, ledare, chef, samordnare och tillsynshandläggare.

VAR: Clarion Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2018

Kontakt