Bostäder

Länsstyrelsen ger råd och stöd när det gäller bostäder. Vi tar fram analyser och handlägger stöd till ombyggnation och nybygge.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om att upplösa en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningar

Kontakt