Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet innan utbildningen påbörjas.

För att få ett förordnande måste du först ha en uppdragsgivare. Oftast är uppdragsgivaren en fiskevårdsområdesförening. Föreningen avgör om det finns ett behov av fler tillsynspersoner i området. Kontakten med en uppdragsgivare är alltså det första steget du tar för att bli fisketillsynsperson.    

Kommande kurstillfällen


Ljusdal Intensivkurs, grundkurs för nya tillsynspersoner, 23-24 februari 2019.

Kontakta Tord Eriksson för mer information och anmälan.

Mail: torderiksson@telia.com

______________________________________

Repetitionskurser i Hälsingland, våren 2019:

Ljusdal 23 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hudiksvall 13 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hudiksvall 14 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delsbo 4 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljusdal 5 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan via länkar ovan eller till: Studieförbundet Vuxenskolan, telefon: 0652-671 291, 020-120 28 08 eller oscar.lofgren@sv.se

Mer information: kontakta utbildare Tord Eriksson, mail: Torderiksson@telia.com

________________________________________

Bollnäs Repetitionskurs planeras vid intresse. Kontakta Tommy Vestersund för mer information och anmälan av intresse.

Mail: tommy.vestersund@bollnas.se

Kontakt