Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Gävleborgs län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post. Din anmälan tas emot av våra djurskydds­handläggare.

Vid anmälan

Du bör du minst kunna uppge följande uppgifter:

  • Namn och/eller adress på djurhållaren/djuren
  • Djurslag
  • Samt hur du anser att djuren far illa

Kontakt för djurskyddsärenden

Telefon

Kontakta länsstyrelsens anmälningstelefon för djurskyddsärenden om du vill göra en anmälan.

010-225 11 18

Telefonen är bemannad måndagar 13.00-16.00 och tisdag-fredag klockan 09.00-12.00. Observera att det inte går att skicka sms till anmälningstelefonen.

E-post

djurskydd.gavleborg@lansstyrelsen.se

Brev

Länsstyrelsen Gävleborg
Djurskyddsfunktionen
801 70 Gävle

Övrig tid (akuta ärenden)

Länsstyrelsens växel: 010-225 10 00
Kontorstid: måndagar-fredagar klockan 08.00-16.00

Kvällar och helger, kontakta polisen: 114 14

Anonymitet

Vill du vara anonym med ditt tips, ring då in din anmälan eller skriv ett vanligt brev utan avsändare. Du kan inte vara anonym om du skickar e-post. Din e-postadress kommer att finnas med i anmälan. IP-adressen loggas. Den kan komma att lämnas ut på begäran.

För alla handlingar, inklusive mail, som inkommer till länsstyrelsen gäller offentlighets­principen. Detta betyder att de uppgifter du lämnar, till exempel din e-postadress, namn eller telefonnummer kan komma att lämnas ut till allmänheten vid begäran.

Kontakt