Anmäl bristande djurhållning

Anmälan till Länsstyrelsen

Kontakta länsstyrelsens anmälningstelefon för djurskyddsärenden på 010-225 11 18 om du vill göra en anmälan. Telefonen är bemannad måndagar 13-16 samt tisdag-fredag 9-12. Observera att det  inte går att skicka sms till anmälningstelefonen.

Vid anmälan bör du minst kunna uppge följande uppgifter:

  • namn och/eller adress på djurhållaren/djuren
  • djurslag
  • samt hur du anser att djuren far illa

Du kan också anmäla via e-post eller med ett vanligt brev:
Obs, se information gällande anonymitet nedan.

Länsstyrelsen Gävleborg
Djurskyddsfunktionen
801 70 Gävle

Övrig tid (akuta ärenden)

Kontorstid mån-fre 8.00-16.00 Länsstyrelsens växel: 010-225 10 00

Kvällar och helger, kontakta polisen: 114 14

Anonymitet

Vill du vara anonym med ditt tips, ring då in din anmälan eller skriv ett vanligt brev utan avsändare. Om du anmäler via e-post syns din e-postadress och den kan då lämnas ut på begäran.

För alla handlingar, inklusive mail, som inkommer till länsstyrelsen gäller offentlighetsprincipen. Detta betyder att de uppgifter du lämnar, t.ex. din e-postadress, namn eller telefonnummer kan komma att lämnas ut till allmänheten vid begäran.

Kontakt