Rapportering av åteljakt för björn

Rapporteringen gäller för 2022 och ska senast vara inskickad 31 oktober 2022.


Åtel och åtelansvarigÅÅMMDD

ÅÅMMDD
Åtelmaterial


Svaret anges alltid i kilo
Jakt vid åtel

Det vill säga hur många gånger har någon varit på plats
Använt åtelkamera * (obligatorisk)
Använt åtelkamera


Är åteln städad? * (obligatorisk)
Är åteln städad?


Erfarenhet

Kontakt