Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt efter björn

Jakt efter björn sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter björn ligger hos Länsstyrelsen.

Syftet med licensjakt

Björnstammen i Gävleborgs län ska förvaltas så att förvaltningsmålet som beslutats av Viltförvaltningsdelegationen nås. Det aktuella förvaltningsmålet för länet är 300 björnar och beslutades av delegationen 2021. Björnstammen behöver regleras med hänsyn till risken för skador och negativa socioekonomiska effekter för boende och verksamma i länet. Länsstyrelsens målsättning med förvaltningen är att bibehålla en acceptans för rovdjur och förvaltningen av dessa.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till gällande beslut i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar björn efter att jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Licensjakt 2022

Årets licensjakt efter björn startar 21 augusti 2022 och får pågå som längst till och med 15 oktober. I länet får högst 120 björnar fällas. Av dessa får 100 björnar fällas i det västra jaktområdet och 20 björnar i det östra jaktområdet.

I beräkningen av årets tilldelning har länsstyrelsen utgått från det senaste inventeringsresultatet från 2017 och uppskattat stammens utveckling sedan dess med hjälp av björnobsen. Björnobsen är ett indexverktyg och bygger på synobservationer av björn under älgjaktens första sju dagar.

Beslut om licensjakt efter björn i Gävleborgs län 2022 Pdf, 664.8 kB.

I samband med att licensjakten startar den 21 augusti inleds även inventering av björnspillning

Rapportera in fälld eller påskjuten björn

Fälld eller påskjuten björn ska anmälas snarast och inom en timme från den tidpunkt som djuret fällts eller påskjutits. För anmälan om fälld eller påskjuten björn, ring Länsstyrelsens telefonsvarare: 010-225 11 99.

I samband med anmälan informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Alla fällda björnar ska besiktas av Länsstyrelsen och alla eftersök följs upp och kontrolleras av Länsstyrelsens besiktningspersonal.

Information om återstående tilldelning

För meddelande om återstående tilldelning ringer du Länsstyrelsens telefonsvarare: 010-225 11 99.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)björnjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

Anmälan om åtel vid licensjakt efter björn

Anmälan om åtel för licensjakt efter björn i Gävleborgs län 2021. För att granskning av anmälan ska kunna ske ska samtliga fält vara ifyllda.

Datum * (obligatorisk)
Datum då åtling ska påbörjas
Datum
ÅtelansvarigÅtelns platsange koordinatsystem, endast RT90 eller SWEREF 99
Har alla personer som under perioden bor inom en radie på 2 kilometer från åteln informerats om den? * (obligatorisk)
Har alla personer som under perioden bor inom en radie på 2 kilometer från åteln informerats om den?


Är åteln placerad minst 2 kilometer från fritidshus och viltskådning? * (obligatorisk)
Är åteln placerad minst 2 kilometer från fritidshus och viltskådning?


Är avståndet till skogsbilväg minst 200 meter? * (obligatorisk)
Är avståndet till skogsbilväg minst 200 meter?Har markägaren gett tillåtelse till åtelns plats? * (obligatorisk)
Har markägaren gett tillåtelse till åtelns plats?Om ja, ange tillståndets diarienummer

Kontakt