Skyddsjakt efter gråsäl

Om du äger fastighet i Gävleborgs län har du möjlighet att bedriva jakt på allmänt vatten längs Gävleborgs kust enligt Länsstyrelsen Gävleborgs föreskrift.

Med anledning av att gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst har Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt efter sammanlagt 300 gråsälar inom svenskt territorialvatten i Gävleborgs län. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Länsstyrelsen har tagit fram en föreskrift om jakt på allmänt vatten i Gävleborgs län 21FS 2018:19PDF som gör det möjligt för dig som äger fastighet i länet att bedriva jakt på allmänt vatten och på de holmar, klippor och skär som inte har någon ägare, utan att du behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Vid jakten ska gällande bestämmelser i övrigt om jakt och jakttider följas.

Äger du inte fastighet i länet men vill jaga på allmänt vatten i Gävleborgs län har du möjlighet att ansöka om jakt på allmänt vatten hos länsstyrelsen.

Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter säl i Gävleborgs län, den 3 april 2019PDF

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter säl i Gävleborgs län, den 18 november 2019PDF

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 ska den som fällt säl under skyddsjakt rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Gävleborg

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00