Rapportering av skyddsjakt skarv - Söderhamn

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Söderhamns kommun. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslut med diarienummer 1686-2021 redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Skyddsjakt får bedrivas från och med beslutsdatum till och med 24 mars 2021

Kontakt