Rapportering av skyddsjakt skarv - Söderhamn

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Söderhamns kommun. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslut med diarienummer 6043-2020PDF redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Återstående tilldelning: 300

Skyddsjakt får bedrivas från och med beslutsdatum till och med 1 november 2020

Senast uppdaterat: 2020-07-28

Kontakt