Rapportering av skyddsjakt skarv - Gävle

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Gävlebukten. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslut med diarienummer 4571-2020 redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Återstående tilldelning: 500 skarvar (anges i 100-tal tills 100 skarvar återstår, då specificeras tilldelningen i antal). 

Skyddsjakt får bedrivas från och med den 15 juli 2020 till och med den
30 november 2020.

Senast uppdaterad: 2020-07-28

Kontakt