Enkätundersökning fritidsfiske

För att öka kunskapen om fiskbestånden längs med Gävleborgs kust genomför Länsstyrelsen Gävleborg en enkätundersökning om hushållets fritidsfiske i havet.

Under året kommer 15 000 slumpmässigt utvalda personer få vår undersökning. Vi behöver din hjälp för att kunna få en bättre uppfattning om fritidsfisket i havet längs med Gävleborgs kust. Vi behöver din hjälp med att besvara frågorna, även du som inte fiskar eller om du tidigare år har fått en enkät.

Enkäten är en del i ett av Länsstyrelsen Gävleborgs fiskprojekt, som fram till år 2021 kommer att undersöka fiskyngel, fiskrom och bottenvegetation i 24 utvalda grunda vikar längs med Gävleborgs kust. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Resultatet presenteras i slutredovisningen av projektet.

Enkäten finns endast elektroniskt och nås via denna länk till och med 2020-02-28 Länk till annan webbplats.

Dina svar i denna enkät lämnas anonymt.

Kontakt