Publiceringsdatum: 2 december 2019

Senast uppdaterad: fredag 28 augusti, 09.57

Matrester och jaktturism kan föra hit afrikansk svinpest

Vildsvin

Jordbruksverket har bett länsstyrelserna om hjälp att höja beredskapen för afrikansk svinpest. Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen är ett stort hot mot svenska tamgrisar och vildsvin. Om sjukdomen kommer in i landet skulle det innebära ett hårt slag mot svensk livsmedelsexport, i synnerhet för svensk grisnäring då många tamgrisar och vildsvin skulle bli sjuka och dö.

EU och Sverige står enat: Smittan ska inte hit!

EU tar spridningen på största allvar och har bestämt att medlemsländerna ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning. Därför uppmanar Jordbruksverket till höjd beredskap och aktsamhet.

Släng inte matrester i naturen

Eftersom sjukdomen är så smittsam kan hela grisbesättningar behövas avlivas. Människor blir inte sjuka av afrikansk svinpest, men vi kan sprida smittan vidare via mat och jaktturism. Då sjukdomen har spridit sig till Sveriges närområden och många reser mellan länder samt vistas i skog och mark under sommaren, uppmanas allmänheten till höjd beredskap för afrikansk svinpest. Det gör vi genom att slänga matrester i soptunnorna så att vildsvin eller tamgrisar inte kan komma åt dem. Matrester ska inte slängas i naturen.

Afrikansk svinpest är en dödlig grissjukdom som kan ha ett varierat sjukdomsförlopp från ett mycket snabbt, då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till ett långsammare förlopp med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader. Ofta ses hög feber, upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen samt att gången blir ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses. Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar.

Sjukdomen har de senaste åren spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde bland vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Rumänien, Ungern, och Belgien. Även Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Ukraina och Kina är drabbat.

Viruset som orsakar afrikansk svinpest är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön. Det överlever även frysning och i kött- och charkprodukter. Det smittar inte till människa men människor kan sprida viruset genom att ha virus (kroppsvätskor) på sina händer, kläder, utrustning eller genom att föra med sig charkvaror ut i naturen som vildsvin kan komma i kontakt med. På det sättet kan sjukdomen spridas till nya områden.

På rastplatser:

I skogen:

Hushållsgrisar/minigrisar:

  • Mata aldrig hushållsgrisar med matrester som innehåller animaliska produkter (t.ex. kött eller chark)
  • Registrera grishållning – myndigheterna behöver känna till var grishållning finns om sjukdomen skulle komma hit. Detta gäller även minigrisar och hushållsgrisar, länk till registrera grishållninglänk till annan webbplats 

Grishållning/besättningar:

  • Mata aldrig hushållsgrisar med matrester som innehåller animaliska produkter (t.ex. kött eller chark)
  • Ha noggranna biosäkerhetsbarriärer för grishållning – Byt utrustning, kläder och skor. Tvätta händer. Tänk även på att detta också gäller hantverkare mm. som vistas på gården. (Tumregeln med 48 timmars karenstid för personer som vistas i besättningen och som varit utomlands är en god rutin att ha men förutsätter rengöring av händer, kläder, skor och utrustning enligt ovanstående)
  • Registrera grishållning – myndigheterna behöver känna var grishållning finns om sjukdomen skulle komma hit. Detta gäller även minigrisar och hushållsgrisar, länk till registrera grishållninglänk till annan webbplats 


Foder som ensilage och hösilage

  • Ställ inte ut ensilage eller hösilage som innehåller kadaverdelar till viltfoder. Undvik att föra in foder från drabbade områden. Registrera grishållninglänk till annan webbplats 

Källa: SVA

Kontakt