Aktuella utbrott

Här samlar vi information om aktuella utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Gävleborgslän.

För mer information om vart du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd:

Smittskydd

Afrikansk svinpest sprids i Europa - släng inte matrester i naturen

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen är ett stort hot mot svenska tamgrisar och vildsvin. Om sjukdomen kommer in i landet skulle det innebära ett hårt slag mot svensk livsmedelsexport, i synnerhet för svensk grisnäring då många tamgrisar och vildsvin skulle bli sjuka och dö.

Matrester och jaktturism kan föra hit afrikansk svinpest

Hur förhindrar vi att sjukdomen kommer hit?

På rastplatser:

 • Aldrig slänga matrester i naturen eller i fulla/ej förslutna sopkärl – viktigt att sophanteringen vid rastplatser fungerar. Skyltar bör även finnas uppsatta som informerar om detta. Sådana skyltar på flera språk finns på Jordbruksverkets hemsida

I skogen:

 • Aldrig slänga matrester i naturen eller i fulla/ej förslutna sopkärl.
 • Smittskyddsrutiner vid vistelse i skog och mark i andra länder – tvätta händer, kläder, skor och utrustning vid jaktturism.
 • Rapportera upphittade självdöda eller sjuka vildsvin till SVA: https://www.sva.se/vilda-djur/rapportera-in-fynd-av-sjuka-eller-doda-vilda-djur/länk till annan webbplats
 • Ställ inte ut ensilage eller hösilage som innehåller kadaverdelar till viltfoder. Undvik att föra in foder från drabbade områden:
  Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Hushållsgrisar/minigrisar:

 • Aldrig mata hushållsgrisar med matrester som innehåller animaliska produkter (t.ex. kött eller chark).
 • Registrera grishållning – myndigheterna behöver känna till var grishållning finns om sjukdomen skulle komma hit. Detta gäller även minigrisar och hushållsgrisar, länk till registrering

Grishållning/besättningar:

 • Aldrig mata hushållsgrisar med matrester som innehåller animaliska produkter (t.ex. kött eller chark).
 • Ha noggranna biosäkerhetsbarriärer för grishållning – Byt utrustning, kläder och skor. Tvätta händer. Tänk även på att detta också gäller hantverkare mm. som vistas på gården. (Tumregeln med 48 timmars karenstid för personer som vistas i besättningen och som varit utomlands är en god rutin att ha men förutsätter rengöring av händer, kläder, skor och utrustning enligt ovanstående).
 • Registrera grishållning – myndigheterna behöver känna var grishållning finns om sjukdomen skulle komma hit. Detta gäller även minigrisar och hushållsgrisar, länk till registrering

Foder som ensilage och hösilage

 • Ställ inte ut ensilage eller hösilage som innehåller kadaverdelar till viltfoder. Undvik att föra in foder från drabbade områden: registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matrester och jaktturism kan föra hit afrikansk svinpest

Kontakt