Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Behöver du ett nytt röstkort?

Om du inte har fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort, så kallat dubblettröstkort. Du kan kontakta din kommun, Valmyndigheten, en utlandsmyndighet eller oss på Länsstyrelsen för att få ett nytt röstkort.

Dubblettröstkort går att få från måndagen den 15 augusti. Till oss på Länsstyrelsen kan du vända dig dagtid: måndag-fredag under vecka 33, 34 och 35. Under valveckan, vecka 36, kan vi hjälpa till även under helgen mellan 9.00-15.00.

Vill du ha hjälp en annan tid på dagen vänligen ring valkansliet på 010-224 35 00.

Har du skyddade uppgifter/folkbokföringssekretess och behöver ett nytt röstkort så kan du inte vända dig till en kommun utan enbart till Länsstyrelsen för att få hjälp. I kontakten med oss behöver du kunna identifiera dig med id-handling.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige och vill förtidsrösta behöver du ett dubblettröstkort. Utlandsröstkortet du har fått används bara för röstning från utlandet.

EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet

Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige, kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare. För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd.

 • Om du vill rösta i Sverige kan du stå kvar eller anmäla dig till den svenska röstlängden.
 • Om du vill rösta i det land där du är medborgare ska du anmäla utträde ur den svenska röstlängden. Du kommer istället tas med i röstlängden i det land där du är medborgare.

Det är länsstyrelsen som administrerar röstlängden. Om du vill lägga till eller ta bort ditt namn ur den svenska röstlängden fyller du i en blankett från Valmyndigheten och skickar den till länsstyrelsen i ditt län. Blanketten skulle ha kommit till oss senast 26 april.

Blankett och mer information finns på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Detta gäller 

 • Har du frågor som rör röstning i din kommun ska du ringa din kommun.
 • Om du upptäcker att dina uppgifter på röstkortet inte stämmer ska du ringa till Länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden. Numret till Länsstyrelsen Gävleborg är: 010-225 10 00 Det går även bra att ringa till vår valhandläggare på: 010-225 12 00
 • Har du allmänna frågor om valet och det svenska valsystemet kan du vända dig till Valmyndigheten på telefon 020-825 825.
 • Mer information om valet hittar du på Valmyndighetens webbplats, www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss