Begränsningar för privata sammankomster

Du som inom ramen för en yrkesmässig verksamhet använder eller upplåter en lokal för en privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vad är en privat sammankomst?

En privat sammankomst är sammankomster var huvudsyfte är det sociala umgänget. Det kan bland annat handla om fester med anledning av högtider som till exempel studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Även middagar är exempel på privata sammankomster. Däremot räknas inte ceremonier som privata sammankomster, som till exempel dop-, vigsel- och begravningsceremonier.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas både med eller utan vinstsyfte. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Frågor och svar

Vad gäller för studentfiranden och partybussar?

Studentfirandet blir annorlunda även i år. Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande på grund av smittspridningen av covid-19.

Att hyra exempelvis en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av covid-19-lagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen, exempelvis partybussen, som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens nyhet om småskaligt studentfirandelänk till annan webbplats

Riktlinjer inför studentexamen 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Riktlinjer inför skolavslutningar i grundskolan på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gäller för studentflak och partybussar på sidan Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Eventuella kringarrangemang som exempelvis gemensam middag efter årsmötet kan däremot omfattas av reglerna för privata sammankomster.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Bland annat ansvaret att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge.

Läs mer om vilka nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, eller ett område för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Regleringen gäller inte serveringsställen.

Kontakt

Tillsyn av pandemilagen

Rådgivning