Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och med den 31 januari 2022.

Vaccinationsbevis och smittskyddsåtgärder för inomhusevenemang

Från och med 1 december behöver anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen kontrollera vaccinationsbevis eller genomföra särskilda smittskyddsåtgärder. Det finns också krav på åtgärder som gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att bestämmelserna följs.

Beslutet om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Svensk författningssamling) Länk till annan webbplats.

Anordnare ska kontrollera vaccinationsbevis

Enligt regeringens beslut ska anordnaren av sammankomsten eller tillställningen där vaccinationsbevis används verifiera äktheten och att beviset är utfärdat till rätt person. De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten även ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter med bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. De har även meddelat allmänna råd.

Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning, nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

DIGG skapar förutsättningar för kontroll

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för utveckling av verifieringslösningar för att kontrollera vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. DIGG ska också ta fram en offentlig lösning för nationellt bruk som ska kunna användas från 1 december 2021.

Vaccinationsbevis och verifiering på DIGG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuella begränsningar för verksamheter

Just nu finns inga begränsningar för verksamheter. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller för verksamheter just nu.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frivilliga åtgärder för att minska smittspridningen

Verksamhetsutövare kan bidra till att minska smittspridningen genom att vidta frivilliga smittskyddsåtgärder utifrån verksamhetens egna förutsättningar. Genom att ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin kan verksamheter bidra till att motverka spridning av covid-19 viruset. Förebyggande åtgärder som en verksamhet kan vidta kan exempelvis vara att:

  • Bibehålla goda hygienrutiner och erbjuda handsprit.
  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma om du är sjuk.
  • Ha en plan för hur verksamheten snabbt kan återinföra smittskyddsåtgärder om det krävs i ett försämrat smittläge.
  • Planera verksamheten utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar, exempelvis genom att erbjuda alternativ till fysiska köer eller ha avståndsmarkeringar på golvet.
  • Tänka på att luftvägsinfektioner sprids lättare när många människor vistas i trånga utrymmen under lång tid.

Länsstyrelsen kan bistå med fler exempel och rådgivning kring vad som i övrigt kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten.

Fler förslag på allmänt förebyggande åtgärder för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar varannan vecka hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet varannan tisdag. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Uppföljning v 30: Många frågor kring pandemilagen kvarstår

Uppföljning v 29: Fler tillställningar arrangeras med allt fler deltagare

Uppföljning v 28: Färre som håller avstånd Länk till annan webbplats.

Uppföljning v 27: Förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

Uppföljning v 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Uppföljning v 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Uppföljning v 24: Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Uppföljning v 23: Studenten är över - höll vi avstånd?

Uppföljning v 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen? 

Uppföljning v 21: Lättnader införs men inte läge för fest

Uppföljning v 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Uppföljning v 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Uppföljning v 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Uppföljning v 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Uppföljning v 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Uppföljning v 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Uppföljning v 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Uppföljning v 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Uppföljning v 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Uppföljning v 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Uppföljning v 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Uppföljning v 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Uppföljning v 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Uppföljning v 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Uppföljning v 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Uppföljning v 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Uppföljning v 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Uppföljning v 3: De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Om lagen och tillsynsuppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. För att ha en fortsatt beredskap om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.

Länsstyrelsen bedriver just nu ingen aktiv tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men upprätthåller kapacitet och beredskap för att bedriva tillsyn om smittläget försämras och föreskrifter återinförs.

Länsstyrelsens uppdrag är att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om gällande begränsningar och kontrollera efterlevnaden. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Kontakt

Vid frågor gällande pandemilagen och tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kontakta gärna enheten för tillsyn covid-19.

Helgfri måndag-torsdag klockan 13.00–15.00