Lagring av egenproducerad el

Det går inte länge att ansöka om stöd för lagring av egenproducerad el hos Länsstyrelsen. Stödet har ersatts med skattereduktion för grön teknik från 2021.

Från 2021 har stödet ersatts med skattereduktion för grön teknik

Regeringen har beslutat att stödet till lagring av egenproducerad el ersätts med skatteavdrag för grön teknik från och med 2021. Du som privatperson kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Om skattereduktionen för grön teknik för privatpersoner på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om skattereduktionen för grön teknik för företag på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad händer med ansökningar som redan fått ett beslut?

Om du redan fått ett beslut där du blivit beviljad stöd till lagring av egenproducerad el gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Vad händer med ansökningar som inte fått ett beslut?

Alla ansökningar som inte redan har fått ett beslut kommer att avslås.

Anledningen är att regeringen har beslutat att de pengar som finns till stödet 2021 bara får användas till utbetalningar av redan beviljade ansökningar. Vi råder dig istället att vända dig till Skatteverket och ta del av informationen om skattereduktion för grön teknik.

Kontakt

Bostadsstöd

Länsstyrelsen Gävleborg