Vind i kombination med snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Norra Brassberget

Koralltaggsvamp på fallen trädstam. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Koralltaggsvamp på fallen trädstam. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norra Brassbergets naturreservat ligger i ett lövrikt landskap med mycket gammelskog. Det gränsar mot Brassbergets naturreservat. Tillsammans sträcker de båda reservaten ut sig över Lilla och Stora Brassberget.

Här finns inga uppmärkta vandringsleder utan ta på dig ordentliga skor innan du beger ut. Området ligger cirka 4 kilometer nordost om Ramsjö och omfattar 141 hektar.

Längs sluttningen finner du levande och döda tallar med svarta märken och skador på stammarna. I området har många bränder kommit och gått under många hundra år.

Lövskog och djurliv

Uppe på Stora Brassbergets topp växer det lövskog med mycket björk och asp. När en brand drar förbi passar lövträd på att gro i askan. När det kommer upp massor av lövträd på ett brandfält kallas det en lövbränna.

På asparna lever aspgelélav som trivs på lövbrännor. På liggande döda stammar av asp som ser murken ut, växer något gulaktigt och fingerliknande. Det är kandelabersvampen som sträcker upp sina armar upp mot himlen.

I reservatet lever också flera av våra hackspettsarter. Här trivs både spillkråka och tretåig hackspett som hackar på döda trädstammar. De letar sin favoritmat under barken, insektslarver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
  • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 141 hektar
Skyddsår: 2009
Ägare: Staten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer nordost om Ramsjö.

Kontakt