Hamra

Vindskjul och en grillplats vid en tjärn i Hamra nationalpark. Foto Jonas Lundin

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg i Gävleborgs län. Nationalparken är 1383 hektar stor och består av skog, myr och vattendrag. Huvudentrén, Myrentrén och Svartåentrén är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Hamra nationalpark är mest känd för sin skog. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter.

Nästan halva nationalparken är ett stort sammanhängande myrkomplex bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Den stora och orörda myren är populär av både fåglar och vandrare. Svartån, som avvattnar myren, har aldrig använts för flottning, och därför ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förhållanden för fisk och små vattendjur.

Tillgänglighet i Hamra

Alla entréområdena med faciliteter är tillgängliga för personer med funktionshinder. Från parkeringen vid huvudentrén går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön. Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar och det finns spång över de blötaste partierna.

Hamraleden är markerat med ledmarkeringar och det finns endast spång där den sammanfaller med rundslingorna. En passage över Svartån utan bro ska göras. Utsikttornet, vid Myrentrén, kommer du till via en två-plank spång. Trappan upp i tornet är brant och det finns räcken att hålla sig i. Det finns också tillgängliga torrtoaletter vid respektive entréer.

Hitta hit

Hamra nationalparks ligger i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Du når nationalparken från Europaväg E45 mellan Sveg och Orsa via en avtagsväg österut från Fågelsjö. Följ vägvisningsskyltar och efter cirka 5 kilometer är du framme.

Koordinater

  • Huvudentrén - Latitud: 61.7670 Longitud: 14.7650
  • Myrentrén - Latitud: 61.7449 Longitud: 14.8309
  • Svartåentrén - Latitud: 61.7410 Longitud: 14.9262

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle