Vind i kombination med snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kvarteret Springer 3

Längs gatan syns liknande hus i olika färger.

Bostadshuset Springer 3 byggdes omkring 1810 efter ritningar av Carl A Wahrberg. Det är ett timrat tvåvåningshus med locklistpanel och falsat plåttak. Kvarteret Springer 3 blev byggnadsminnesförklarat år 1990.

Bostadshuset Springer 3 byggdes omkring 1810 efter ritningar av Carl A Wahrberg. Det är ett tvåvånings timrat hus med locklistpanel och falsat plåttak. In till gården kommer man genom en överbyggd portgång. Där finns en rödfärgad uthuslänga längs tomtens östra sida. I denna har det tidigare funnits bland annat fähus, vedlider och sjöbod. Delar av uthusen är idag ombyggda invändigt för andra ändamål. Huvudbyggnadens planlösning är till största delen bevarad sedan byggnadstiden. En del fast inredning finns även kvar som dörrar, foder och brädtak.

Den röda uthuslängan

Skyddsföreskrifter för kvarteret Springer 3

Skyddsområdet omfattar fastigheten Brynäs 9:3.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader belägna inom skyddsområdet.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får med undantag av lekstugan inte rivas, flyttas, byggas om eller tillbyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Byggnadernas rumsindelning får inte förändras genom bortagande av bärande väggar. Övriga arbeten i bggndernas intre som medför ingrepp i äldre väggar, tak, golv, dörrar, fönster, snickerier eller annan fast inredning ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaderna ska underhållas med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver. Detta arbete bör ske i samråd med länsstyrelsen.
  4. Tomtmarken ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Fiskargård
Ägare: Privat

Hitta hit

Kontakt