Hybo stationshus

Det bruna stationshuset

Hybo Station uppfördes 1886 i samband med att järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall byggdes. Stationshuset ritades av dåvarande chefsarkitekten vid Statens Järnvägar, Adolf Wilhelm Edelsvärd. Stationen kom att bli en av Hälsinglands mer betydande då all transport av virke från ångsågen i Hybo gick över järnvägen.

Hybo Station uppfördes 1886 i samband med att järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall byggdes. Beslutet att sträckan skulle utgöra en del av statsbanenätet hade fattats av riksdagen 1885 och den stod färdig tre år senare. Hybo stationshus ritades av dåvarande chefsarkitekten vid Statens Järnvägar, Adolf Wilhelm Edelsvärd. Han hade tidigare använt sig av samma stationstyp på andra håll i landet och längs sträckan Ljusdal-Hudiksvall uppfördes en liknande station i Näsviken.

Stationen kom att bli en av Hälsinglands mer betydande då all transport av virke från ångsågen i Hybo gick över järnvägen. Sågverket lades ner i slutet av 1930-talet och timmertransporterna upphörde. Godstrafiken över Hybo fick därefter allt mindre omfattning och stationen stängdes 1971. SJ ville då montera ned byggnaden och flytta den till järnvägsmuseet i Gävle. Samlade krafter lyckades dock rädda stationen på platsen. Den köptes sedan av kommunen. Under 1984–1985 genomfördes en yttre och inre renovering av byggnaden och den iordningställdes med en lägenhet i övervåningen samt aktivitetslokaler i den nedre. I bottenvåningen finns rumsindelning och inredning kvar från stationstiden, delvis från 1886.

Arkitekturen och omgivningen

Stationsbyggnaden är byggd i trä med panel av stående och liggande fasspont. Den är enkelt smyckad med listverk och markerande våningsband. Förutom stationshuset med inspektorsbostad på övervåningen uppfördes i närheten ett betjäningshus med bostäder för personalen, ett godsmagasin, en stor stenkällare, lastkaj, dass och ett litet lusthus för stationsinspektören. Längre ut på bangården fanns två banvaktsstugor, en vattenpump för ångloken samt ett uppfordringsverk för timmer och en vagnvåg.

Fasadens smyckade listverk

Fasadens vackert smyckade listverk

Skyddsföreskrifter för Hybo stationshus

Skyddsområdet sammanfaller med fastighetens gränser (Hybo 13:4, dock endast den del som stationsbyggnaden finns inom då fastigheten är uppdelad på två ej intilliggande områden).

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden inom skyddsområdet får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Interiörer och fast inredning i bottenvåningen och övervåningens trapphus får inte byggas om, målas över eller på annat sätt förändras.
  3. Arbeten i byggnadernas inre i övrigt som medför ingrepp i den bärande stommen ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  4. Byggnaden ska i samråd med länsstyrelsen ägnas för sitt bestånd löpande underhåll med sådana material och metoder som det kulturhistoriska värdet kräver.
  5. Skyddsområdet ska vårdas på ett sådant sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1987
Typ av bebyggelse: Tågstation
Ägare: Privat

På Svenska industriminnesföreningens hemsida finns ytterligare information Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt