Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Friluftslivets år har ett tema för varje månad under året, för att belysa friluftslivets olika delar. Kanske får du inspiration till egna aktiviteter på varje tema? Dela gärna din upplevelse i sociala medier och tagga den med #luftenarfri för att inspirera fler!

 • Januari: Invigning Friluftslivets år 2021
 • Februari: Inspiratör friluftsliv
 • Mars: Friluftskompis
 • April: Hela Sveriges friluftsdag
 • Maj: Friluftsliv i skyddad natur
 • Juni: Äta ute
 • Juli: Sova ute
 • Augusti: Jag har aldrig…
 • September: Gilla friluftslivet
 • Oktober: Lära ute
 • November: Må bra ute
 • December: Dialog friluftsliv

Länets första gemensamma och digitala Folkhälsodag 26 augusti

Bild på föreläsare

Länsstyrelsen i Gävleborg och RF-SISU Gävleborg arrangerar länets första gemensamma digitala Folkhälsodag. Dagen ger dig möjligheter att inspireras till nya sätt att arbeta mot livslång rörelseglädje bland våra invånare och utmana till att röra på sig på sätt du aldrig har gjort innan.

Inspelningar från Folkhälsodagen 2021

För mer information om föreläsningarna se program Folkhälsodagen 2021 nedan.

Intro samt Föredrag Johannes Hedlund (1:06:59)
https://youtu.be/Fzk--1b_zJo Länk till annan webbplats.

Föredrag Fritidsbanken (00:36:30)
https://youtu.be/EU1uSNRDVKA Länk till annan webbplats.

Paneldiskussion (00:58:34)
https://youtu.be/vSYmqsphpFI Länk till annan webbplats.

Föredrag Johan Faskunger och Familjen Olars/Aktivt Familjeliv (1:05:37)
https://youtu.be/4tLoxwhAQm4 Länk till annan webbplats.

Föreläsning Johan Fallby (1:15:18)
Ej tillgänglig längre

Många intressanta föreläsare kommer att göra sitt bästa för att, tillsammans med oss, inspirera till ökad rörelse, idrottsdeltagande, naturupplevelser och god folkhälsa i Gävleborg.

Föreläsningen är en del av Friluftslivets år och vänder sig till en bred målgrupp: föreningsengagerade, politiker, tjänstepersoner, skolpersonal, familjer och intresserad allmänhet.

Pass 1

12.00-12.15 Introduktion - Hej och välkomna

Landshövdning Per Bill, Ann-Gerd Bergdahl verksamhetschef RF SISU-Gävleborg
Kristina Skoglund-Hansson och Jesper Hall samordnare Rörelsesatsning i skolan Gävleborg

Pass 2

12.20-13.15 Physical Literacy i samhället (Johannes Hedlund, FYSIS)

Målgrupp: Politiker och beslutsfattare

I syfte att främja ökad fysisk aktivitet genom att använda den fysiska planeringen har Region Sörmland startat ett länsövergripande projekt med länets samtliga kommuner. I och med detta projekt har Sörmland blivit utsedda till pilotregion av den av regeringen tillsatta Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S2020:06). Johannes Hedlund berättar om projektet samt kopplingen som projektet ser till physical literacy (Rörelseförståelse) och vikten av att individer redan i ung ålder ges förutsättningar att utveckla sin individuella rörelseförståelse, med målet att bygga starka och friska samhällsmedborgare.

13.15-13.30 Digital rörelsepaus - Friskis & Svettis

Pass 3

13.30-14.15 Fritidsbanken - 2000-talets folk(hälso)bibliotek

Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med fokus fysisk aktivitet, hälsa/folkhälsa, kultur och fritidsfrågor

Föreläsning med David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige och Ohans Basmajian verksamhetsledare Fritidsbanken Sandviken

Fritidsbanken - 2000-talets folk(hälso)bibliotek

Hur gör vi för att sänka trösklarna för att utöva fysisk aktivitet?
Hur lockar vi tillbaka ungdomarna till föreningslivet och hur gör vid det på ett hållbart sätt? Fritidsbanken samlar in begagnad sport och friluftsutrustning och lånar ut gratis till allmänheten.

Sandvikens kommun driver en av landets fritidsbanker och har utvecklat en metod som man kallar föreningsmatchning. Hör Ohans berätta om hur över 75 barn och ungdomar har slussats till det lokala föreningslivet via Fritidsbanken.

Pass 4

14.20 - 15.20 Paneldiskussion Generation Pep, Rörelsesatsning i skolan och Johan Faskunger

Målgrupp: Tjänstemän inom skola

Vad säger forskningen om rörelse i relation till inlärning och välmående under skoldagen? Vilka arbetssätt och stöd finns det för skolor i Sverige att nyttja för att få fler elever i rörelse? Under en timme presenteras det arbete som drivs av Generation Pep, Svenskt Friluftsliv och Rörelsesatsning i skolan – och fortsätter med inspirerande panelsamtal med olika perspektiv på rörelse under den samlade skoldagen. Medverkar gör Carolina Klüft och Marie Harding (Generation Pep), Johan Faskunger (Svenskt Friluftsliv) och Stina Skoglund-Hansson och Jesper Hall (Rörelsesatsning i skolan Gävleborg).

15.30-16.00 Digital rörelsepaus Holistic Training/SomaMove

Pass 5

16.30–17.30 Inledning Svenskt Friluftsliv – Johan Faskunger och Aktivt Familjeliv från Edsbyn

Målgrupp: Familjen

Inledning Svenskt Friluftsliv – Johan Faskunger
Gott exempel: Aktivt Familjeliv från Edsbyn (Rörelseglädje i vardagen tillsammans)

I år är Friluftslivets år! Organisationen Svenskt Friluftsliv gästar genom Johan Faskunger, fil dr i fysisk aktivitet och folkhälsa, som delger vad hans senaste sammanställning ”Friluftslivets möjligheter” visar. Sammanställningen bygger på den betydande forskningen om effekterna av fysisk aktivitet eftersom en mycket framträdande aspekt av friluftsliv innebär ökad fysisk aktivitet och minskat sittande jämfört med viloläge och vistelse inomhus.

Johan Faskunger får sällskap av familjen Olars från Edsbyn som driver det inspirerande sociala medie-kontot @AktivtFamiljeliv. Ni får möta Elin och Christian med deras tre barn som ger sina bästa vardagstips för att som familj komma ut och upptäcka allt gott som naturen för med sig – såväl de stora som de små vardagsäventyren lockar!

17.30-17.45 Digital rörelsepaus Friskis & Svettis

Pass 6

18.00-19.15 FunMaps, glädje i idrotten

Målgrupp: Den föreningsengagerade
Föreläsning Johan Fallby – FunMaps

FUN-map är en innovativ metod att arbeta med glädjen i idrotten. Vad tycker idrottarna är roligt i idrotten, egentligen? Hur väl stämmer det överens med vad vuxna tycker är roligt? Går det att kombinera? Johan ger grunderna i den vetenskapligt utvecklade metoden och beskriver praktiskt vad den säger.


Med reservation för ändringar i programmet.

Samarbete mellan flera aktörer

RF-SISU Gävleborg

RF-SISU Gävleborg är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Gävleborgs län. Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i länet.

Luften är fri

Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Hitta din lokala fritidsbank:

https://www.fritidsbanken.se/hitta-din-fritidsbank/ Länk till annan webbplats.

Luften är fri har en kalender där du hittar friluftsaktiviteter:

https://www.luftenarfri.nu/hitta-aventyr/ Länk till annan webbplats.

Blev du inspirerad av våra rörelsepauser SomaMove och Friskis & Svettis? Besök deras webbplatser:

https://www.somamove.com/ Länk till annan webbplats.

https://www.friskissvettis.se/ Länk till annan webbplats.

Vill du hitta till en idrottsförening? Ta hjälp av din kommuns sökregister för att hitta just din förening.Blev du inspirerad av Aktivt familjeliv och vill veta mer om dem? Besök då:

https://www.aktivtfamiljeliv.se/ Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med någon av RF-SISU Gävleborgs idrottskonsulenter om du vill utveckla föreningsverksamhet:

Idrottskonsulenter - Gävleborg (rfsisu.se) Länk till annan webbplats.

För mer info om idrottsrörelsens arbete i Gävleborg besök:

https://www.rfsisu.se/gavleborg Länk till annan webbplats.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Krysslistor och annat På egen hand-material

Varje månad under Friluftslivets år 2021 lägger vi ut olika utmaningar för utskrift. Ta med dem ut och utmana dig själv eller någon annan! Det finns också olika tips på aktiviteter som du kan göra både hemma eller i Färnebofjärdens nationalpark. Det finns bland annat krysslistor för länets naturreservat, friluftsbingo och fototävling. Välkommen ut!

Krysslistor och annat På egen hand-material Länk till annan webbplats.

Gävleborgs naturum vägleder ut i naturen

Naturum (Visitor centre) i Gysinge fungerar som en port till naturen. Här får du genom utställningar och aktiviteter bekanta dig med naturområdet i närheten av naturum och Färnebofjärdens nationalpark. Du får också hjälp med kartor och tips på sevärdheter och vandringar.

Byggnad naturum i Gysinge

Genom naturum får du veta mer om områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Kontakt