Galvån

Har du tur kan du få se utter i Galvån. Foto: Mostphotos.com

Har du tur kan du få se utter i Gavleån. Foto: Mostphotos.com

I dess övre del löper ån fram genom ett skogbevuxet kuperat landskap med blockrika forsar. I de nedre flackare delarna är ån nedskuren genom sandiga sediment och omgärdas i huvudsak av jordbruksmark.

En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms rastplatsen vid Nyfors växer Kung karls spira och här kan du också ta ett dopp i ån. Galvåns naturreservat förvaltas av Bollnäs kommun.

Galvån är ett biflöde till älven Ljusnan. På en sträcka av ca 12 km är fallhöjden drygt 100 meter. Medelvattenföringen är 5,0 m3/s.

Reservatet ligger ca 6 km norr om Bollnäs, är 81 ha stort och omfattar själva ån med en skyddszon på båda sidor om vattendraget. Undantaget är vissa sträckor i åns nedre och mellersta delar. Områdets naturvärden utgörs av rikedom på forsar och strömsträckor samt den lövdominerade strandzonen.

Djur i Galvån

I ån finns både harr samt öring och strömstare häckar där.

Föreskrifter

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 80 ha
Skyddsområde: 1996
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Forsar, strömsträckor och lövskog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000