Ängraån

Efter brand i Ängraåns naturvårdsområde är det är förbjudet att vistas i området i och med risk för fallande träd.

Efter brand i Ängraåns naturvårdsområde är det är förbjudet att vistas i området i och med risk för fallande träd.

I juli 2018 startade, i Ljusdals kommun, en av Sveriges största skogsbränder i modern tid. Det brann även i delar av Ängraåns naturvårdsområde. Observera att det inte är tillåtet att besöka delar av området i och med risk för fallande träd.

Klicka på denna länk för mer information om tillträdesförbudet och karta över brandområdet vid Ängraån.

Ängraån har sina källflöden i Härjedalen och rinner ut i Ljusnan, strax ovanför Laforsen. Ån är helt opåverkad av kraftverksbyggen och dess varierande miljö med biotoper såsom forsar, höljar, standhällar, strandsnår, sand- och grusstränder är ett av Gävleborgs intressantare vattendrag.

Området ligger 10 km söder om Kårböle och omfattar 281 ha. Ängraåns naturvårdsområde förvaltas av Ljusdals kommun.

Övre delen är brant med många forsar och fall med block- och klippstränder. Den nedre delen är bredare mer lugntflytande och avsevärt flackare än den övre delen.

Floran längs med ån är artrik. Här växer Kung Karl spira, getrams, fjällnejlika, och Hälsinlands enda kända förekomst slakstarr.

Djur i Ängraån

Utter har observerats i området. I Ängraån simmar harr och öring.

Föreskrifter

I naturvårdsområdet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • Ljusdals kommun ska vara naturvårdsförvaltare.
  • Ljusdals kommun meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom en särskild ordning fastställd skötselplan.
  • Naturvårdsområdet ska utmärkas enligt svensk standard 031522 och naturvårdsverkets anvisningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla

Kontakt

Fakta

Storlek: 281 ha
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Karaktär: Forsar, strömsträckor, höljor, lövsumpskog
Skyddsområde: Naturvårdsområde, Natura 2000