Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

KALENDER

 • 18 31 jan 2023 mar 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Tematräffar om dikor Vill du börja med dikor eller har du dikor så är det här kursen där du trimmar dina kunskaper.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 27 mar 2023 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Ny som fårägare Det här är kursen för dig som funderar på att börja med får eller nyligen startat upp en fårbesättning.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 mar 2023 Klocka som ikon 09.00 - 14.30
  Utbildning i sekretess Sekretess mellan olika myndigheter och även kommun kan skapa viss problematik, därför bjuder Länsstyrelsen och Polismyndigheten inom samarbetet Gävleborg mot narkotika in till en utbildning för att du...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 mar 2023 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Kunskapsdag - otillåten bosättning Utbildningstillfället vänder sig till samtliga socialtjänster inom länet, annan kommunal berörd personal samt till övriga berörda aktörer såsom polis och räddningstjänst.

  Anmäl dig här – senast 22 mars

Om oss

Skolsatsning i naturum Färnebofjärden

I Gysinge vid nedre Dalälven har du som skolklass möjlighet att känna, titta och uppleva naturen genom guidning eller roliga aktiviteter som är helt gratis.

Hundspann på myren i Hamra nationalpark

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Älgjakt

Årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

NYHETER

 • 2023-03-15

  Skyddsjakt efter skarv vid Gävleborgskusten

  Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter 1 900 skarvar längs Gävleborgskusten. Beslutet bygger på de skyddsjaktansökningar som inkommit till myndigheten de senaste månaderna, samtliga vars syfte är att förhindra allvarlig skada på fiske samt att skydda känsliga fiskebestånd.
 • 2023-03-15

  Förslag till utvidgning och förstärkning av föreskrifter i Ålsjöns naturreservat

  Ålsjöns naturreservat bildades 1978 för att bevara länets viktigaste fågelsjö. Ålsjöområdet har mycket höga naturvärden oc...
 • 2023-03-15

  Oro bland lokala mathantverkare – så kan du stötta

  För att stärka vår civila beredskap är det viktigt att vi gynnar våra lokala mathantverkare. En enkät från Eldrimner visar...
 • 2023-03-14

  Fokusområden för Länsstyrelsen Gävleborg under 2023

  Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Som regeringens förlängda arm ute i landet ha...