Vår tillsyn av pandemilagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och med den 31 januari 2022.

KALENDER

 • 22 25 sep 2021 jan 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Barnrättsutbildning Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med SKR bjuder in till en fyra dagars utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter.Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbi...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 jan 2022 Klocka som ikon 11.00 - 15.30
  Elkraftsseminarium Så säkrar vi tillsammans en hållbar och konkurrenskraftig elförsörjning i Gävleborg.

  Anmäl dig här – senast 26 januari

 • 31 jan 2022 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Introduktionsdag kring hasardspelsyndrom och om kognitiv beteendeterapi KBT som ... Länsstyrelsen bjuder in till en introduktionsdag utifrån manualen ”Till Spelfrihet” som bygger på kognitiv beteendeterapi vid spelmissbruk.

  Anmäl dig här – senast 24 januari

 • 01 feb 2022 Klocka som ikon 11.00 - 12.00
  Modellkommuner för jämställdhet Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en digital informationsträff ”Modellkommuner jämställdhet” med Åsa Thörne Adrianzon, projektledare för SKR:s modellkoncept för Jämställdhet.

  Anmäl dig här – senast 28 januari

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

Miljö och vatten

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön

På grund av att det finns förhöjda halter av PFAS i Ålsjön bör du inte äta fisk som fångats i sjön.

Bo och leva

Hitta en vigselförrättare i Gävleborg

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen Gävleborg utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Samhälle

En kommun fri från våld

Länsstyrelsen Gävleborg har under 2021 startat upp arbetet ”En kommun fri från våld”. En utbildning riktad till kommuner med fokus på att utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention.

Djur

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2022-01-13

  Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

  Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brotts...
 • 2022-01-13

  Utlysning av investeringsstöd för täckdikning

  Nu är det dags för dig som jordbruksföretagare att hålla ögonen öppna, för snart meddelar Länsstyrelsen vilka datum du kan...
 • 2022-01-12

  Förvaltningsrätten ger klartecken för licensjakt på varg i Skrottmyren

  Förvaltningsrätten godkänner Länsstyrelsens alternativ för licensjakt på varg och ger därmed klartecken till licensjakt i ...