Anmäl slutbesiktning av djurstallar

Har du byggt eller byggt om ett djurstall? Du måste du anmäla slutbesikning av djurstallar till Länsstyrelsen när byggnationen är klar.

Varför behöver jag göra en anmälan om slutbesiktning?

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Detta kallas förprövning. Om din ansökan blivit godkänd får du börja bygga. När du är klar med din byggnation ska du meddela Länsstyrelsen. Länsstyrelsen besiktar och kontrollerar att du har följt förprövningsbeslutet.

Gör anmälan om slutbesiktning

Du kan anmäla att din byggnation är klar för slutbesiktning genom Länsstyrelsens e-tjänst. 

E-tjänsterna på den här sidan ingår i en pilot (beta). Om du upplever problem kontakta oss på XXX så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda problemet.

Kontakt