BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230622T072800Z DESCRIPTION:Vilka kopplingar finns mellan vinst\, produktion\, affärsnytta och jämställdhet? Och hur kan vi arbeta för att utveckla jämställdhe t? Så att våra arbetsplatser är attraktiva och inkluderande? Varje år har länet en gemensam jämställdhetsdag. I år sätter vi fokus på jäm ställdhet som en god affärsidé. Välkommen!\n \nhttps://www.lansstyrels en.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2023-05-03-valkomm en-till-lanets-jamstalldhetsdag--jamstalldhet-en-god-affarside.html \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230825T150000 DTSTAMP:20230622T072800Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230825T083000 LAST-MODIFIED:20230622T072800Z LOCATION:Digitalt PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Välkommen till länets jämställdhetsdag: Jämställd het\, en god affärsidé! TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D01DBEC9EBA4D901000000000000000 010000000DA019798D0C05F4DA5FE3F3C7A54FEA8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Vilka kopplingar finns mellan vinst\, produkt ion\, affä\;rsnytta och jä\;mstä\;lldhet? Och hur kan vi arbet a fö\;r att utveckla jä\;mstä\;lldhet? Så\; att vå\; ra arbetsplatser ä\;r attraktiva och inkluderande? Varje å\;r har lä\;net en gemensam jä\;mstä\;lldhetsdag. I å\;r sä\;tter vi fokus på\; jä\;mstä\;lldhe t som en god affä\;rsidé\;. Vä\;lkommen!

 \;

https://www.lansstyrels en.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2023-05-03-valkomm en-till-lanets-jamstalldhetsdag--jamstalldhet-en-god-affarside.html

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR