BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240321T103227Z DESCRIPTION:Användningen av tobaksfria nikotinprodukter\, som e-cigaretter (vapes) och nikotinsnus\, har ökat markant under de senaste åren - sär skilt bland ungdomar. Nu får du möjlighet att öka din kunskap om detta nya fenomen och de risker som användningen av produkterna kan innebära. Välkommen!\n \nMer information och länk till webbinariet:\nhttps://www.l ansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2024-03- 21-har-du-koll-pa-tobaksfria-nikotinprodukter.html \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240531T113000 DTSTAMP:20240321T102759Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240531T100000 LAST-MODIFIED:20240321T103227Z LOCATION:Digitalt PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Har du koll på tobaksfria nikotinprodukter? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0B1DAF1817BDA01000000000000000 01000000050CBBC3F9761174D96842E0EFC616317 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Användningen av tobaksfria nikotinprodukter\, som e-cigar etter (vapes) och nikotinsnus\, har ökat markan t under de senaste åren - särskilt bland ungdomar. Nu får du möjlighet att öka din kunskap om detta nya fenomen och de risker som användningen av produkterna kan innebära. Välkommen!

 \;

Mer in formation och länk till webbinariet:

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhande lser---kalmar/2024-03-21-har-du-koll-pa-tobaksfria-nikotinprodukter.html

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR