BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240129T135315Z DESCRIPTION:Webbinariet handlar om de kulturkonflikter som kan uppstå när myndigheter utreder ärenden där hedersproblematik är en faktor. Johan Rosquist\, lektor i kriminologi vid Linnéuniversitetet\, berättar om sin senaste studie som handlar om hur socialtjänsten utreder hedersproblemat ik. Johans avhandling tilldelades Sveriges sociologförbunds pris för bä sta avhandling publicerad under 2020–21.\nMålgrupp? Du som arbetar med eller är intresserad av frågor inom social hållbarhet i en kommun\, reg ion\, myndighet eller i civilsamhället.\nHur deltar jag? Du behöver inte föranmäla dig\, bara anslut via Zoom-länken klockan 08.30 för att fö lja med i samtalet.\nTill mötet i Zoom \nVi medverkar! \n* Johan Rosquist\, lektor i kriminologi\, Linnéuni versitet\n* Susanna Karlsson-Arnberg\, Länsstyrelsen i Kronobergs län\n* Zandra Persson\, Länsstyrelsen Kalmar län\nForum social hållbarhet är digitala\, kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalm ar län\, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet. Temat är olika sakområden inom social hållbarhet\, och syftet med forumet är att skapa en mötesplats för kunskapsbyte mellan forskning\, teori och p raktik. Utgångspunkt för detta tillfälle är hedersförtryck och heders problematik.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240229T090000 DTSTAMP:20240129T135315Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240229T083000 LAST-MODIFIED:20240129T135315Z LOCATION:Zoom PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: Utredning och kommunikation k opplat till hedersproblematik TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F07DC477C252DA01000000000000000 0100000009239E801AF161543832B9BBA61893251 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Webbinariet hand lar om de kulturkonflikter som kan uppstå när myndigheter utreder ärend en där hedersproblematik är en faktor. Johan Rosquist\, lektor i krimino logi vid Linnéuniversitetet\, berättar om sin senaste studie som handlar om hur socialtjänsten utreder hedersproblematik. Johans avhandling tilld elades Sveriges sociologförbunds pris för bästa avhandling publicerad u nder 2020–\;21.

Målgrupp? \;Du som arbetar med eller är intresserad av frågor inom social hållbarhet i en kommun\, re gion\, myndighet eller i civilsamhället.

Hur deltar jag? \;Du behöver inte föranmäla dig\, bara anslut via Zoom-länken kl ockan 08.30 för att följa med i samtalet.

Till mötet i Zoom

Vi medverkar! \;

  • Johan Rosquist\, lektor i krimi nologi\, Linnéuniversitet
  • Susanna Karlsson-Arnberg \, Länsstyrelsen i Kronobergs län
  • Zandra Persson\ , Länsstyrelsen Kalmar län

Foru m social hållbarhet är digitala\, kunskapshöjande inslag i samverkan me llan Länsstyrelsen Kalmar län\, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Lin néuniversitetet. Temat är olika sakområden inom social hållbarhet\, oc h syftet med forumet är att skapa en mötesplats för kunskapsbyte mellan forskning\, teori och praktik. Utgångspunkt för detta tillfälle är he dersförtryck och hedersproblematik.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR