BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230620T120347Z DESCRIPTION:Barn och ungas delaktighet – från krav till insikt!\nBarn oc h ungas delaktighet är viktigt att ta på allvar men det kan upplevas som kravfyllt och svårt. Vad beror det på och vad kan det leda till?\nVälk ommen till Forum Social hållbarhet med Sofia Enell\, lektor i socialt arb ete vid Linnéuniversitetet. Sofia kommer att vrida och vända på begrepp en delaktighet och inflytande. Hur kan vi förstå och förhålla oss till delaktighet? Och hur kan vi förstå våra hinder som finns för att arbe ta mer tillsammans med barn och unga?\nForum social hållbarhet: Barn och ungas delaktighet | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230929T090000 DTSTAMP:20230620T120347Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230929T083000 LAST-MODIFIED:20230620T120347Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: Barn och ungas delaktighet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F06D2F0080A3D901000000000000000 010000000583CC0951CFA4142AF8D6F46151DC078 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Barn och ungas delaktighet –\; frå\;n krav till insikt!

Barn och ungas delaktighet ä\;r viktig t att ta på\; allvar men det kan upplevas som kravfyllt och svå\ ;rt. Vad beror det på\; och vad kan det leda till?

Vä\;lkommen till Forum Social hå\;llbarhet med Sofia Enell\, lektor i socialt arbete vid Linné\ ;universitetet. Sofia kommer att vrida och vä\;nda på\; begreppen delaktighet och inflytande. Hur kan vi fö\;rstå\; och fö\;rh å\;lla oss till delaktighet? Och hur kan vi fö\;rstå\; v&ari ng\;ra hinder som finns fö\;r att arbeta mer tillsammans med barn och unga?

Forum social hå\;llbarhet: Barn och u ngas delaktighet | Lä\;nsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)< /o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR