BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240410T063526Z DESCRIPTION:Vill du veta mer om möjligheter och utmaningar i socialtjänst ens arbete med social hållbarhet? Välkommen till detta webbinarium\, som görs i samverkan mellan Linnéuniversitetet\, Länsstyrelsen Kalmar län och Länsstyrelsen Kronoberg.\n \nMer information och länk till webbinar iet:\nSocialtjänstens arbete med social hållbarhet | Länsstyrelsen Kalm ar (lansstyrelsen.se) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240531T090000 DTSTAMP:20240410T063526Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240531T083000 LAST-MODIFIED:20240410T063526Z LOCATION:Digitalt PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: Om socialtjänstens arbete me d social hållbarhet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020AE5699208BDA01000000000000000 010000000A01B00D6032E944CAAAB9D7F72C71A24 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vill du veta mer om möjligheter och utmaningar i socialtjä nstens arbete med social hållbarhet? Välkommen till detta webbinarium\, som görs i samverkan mellan Linnéuniversitetet \, Länsstyrelsen Kalmar län och Länsstyrelsen Kronoberg.

 \;

Mer informatio n och länk till webbinariet:

Socialtjänstens arbete med social hållbarhet | Länssty relsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR